Historien om von Tangen

von Tangen Fiskebar og Selskapslokaler ligger i de historiske Sandviksbodene like ved Bergen Sentrum. Lokalene har lange maritime tradisjoner med en vakker utsikt over havet. Vi tilbyr kafé, Fiskebar og selskapslokaler for dåp, konfirmasjon og bryllup. I tillegg er lokalene velegnet for kurs, konferanser og firmaarrangement.

Historien om von Tangen Fiskebar og Sandviksbodene

Allerede i middelalderen var Bergen en viktig havneby med sydende aktivitet. Bryggen, med røtter tilbake til 1100-tallet, var byens havnekvarter. Fra ca. 1360-tallet ble det også det eneste norske kontoret til hanseatene. Da hanseatene tok over på Bryggesiden, etablerte de lokale handelsmennene seg på Strandsiden, og utover på 1600-tallet fikk man etter hvert en tett utbygging med sjøboder og annen bebyggelse oppover åssiden mot Klosteret. Mens Bryggen lå som en jevn rekke mot kaien, var det på Strandsiden nødvendig med hoper mellom bodene. Dette var rene pakkboder for lagring av varer, mens Bryggen hadde en mer sammensatt bebyggelse.

Bergen var på denne tiden en viktig internasjonal havn og stor i nordeuropeisk sammenheng. Denne sjørettede næringsvirksomheten; sjøfart, handel, reperbaner og mølledrift, har siden preget de sjønære områdene i Skuteviken/Sandviken. Området betraktes som en viktig historisk havne- og næringsstruktur og må ses i nær sammenheng med verdensarvstedet Bryggen.

Sjøbodene i Sandviken og Skuteviken og de gjenværende reperbanene er de synlige sporene etter tidligere virksomhet. Likeså de bakenforliggende Grendene som også har klare paralleller til de vestlandske klyngetun. Historiske kart viser en kontinuerlig og rask utbygging av området fra 1600-tallet.

Fram til i 1950 gikk sjøen helt inn til Sandvikstorget, som var en havn med småbåter. Bebyggelsesstrukturen har blitt dramatisk endret. Slik det vurderes i dag, besitter likevel også noen av disse anleggene klart arkitektoniske kvaliteter. Bevaring av de fremste blant disse 1900-tallsbygningene vil derfor bidra til synliggjøring av en kontinuerlig utviklingshistorie i et dynamisk urbant område.

Firmaet «Christian von Tangen» ble grunnlagt i 1827 og bærer grunnleggerens navn. Han begynte sin forretning i Bredsgården på Tyskebryggen. Det var vanlig nordlandshandel med fisk, sild, tran og rogn.
Fra midten av 1800-talet investerte firmaet stadig mer i nordlandske handelsmenn, Færre fiskere sendte fisk sørover. von Tangen selv begynte å sende ekspedisjonsskip nord til Lofoten. Konsekvensene av det var at båndet mellom kjøpmenn og fiskere løsnet og fra 1869 starte en saneringsprosess av nordlandsgjelden.

Fra 1819 til 1846 var veksten mer enn tredoblet. I 1860 viste likningen at firmaet var det fjerde største foretaket i Bergen sammen med Dampskipsselskapet, regnet ut i fra inntekt. Handelen med Nord Norge var helt klart den viktigste, og på samme måte var Sunnfjord det viktigeste området på Vestlandet.

Med dette presenterer vi Christian von Tangen sitt hus, hvor vi serverer våre smakfulle retter i levende og helt unike omgivelser. Et samspill preget av kultur og mattradisjoner fra eldre dager og moderne retter utviklet i nyere tider.